Modele przebiegu zmian rozwojowych

1 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA I. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA 1 Redakcja Janusz Trempała 1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ NAUKOWEJ PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA 3 Maria Kielar-Turska 1,1. Poglądy na Dziecko je dzieciństwo obraz dzieciństwa w okresie średniowiecza obraz dzieciństwa w okresie Oświecenia i Romantyzmu obraz dzieciństwa w XIX wieku obraz dzieciństwa w XX wieku obraz dzieciństwa na początku XXI wieku Prekursorzy Badań nad rozwojem Początki Naukowych Badań w XIX wieku prace okresu międzywojennego początki koncepcji Rozwoju człowieka w dostarczony życia prekursorzy Badań nad rozwojem w Polsce Krótka Historia podstawowych dylematów w rozważaniach nad rozwojem przedmiot, zadania i działy Współczesnej psychologii rozwojowej Podsumowanie NATURA ROZWOJU PSYCHICZNEGO 28 Janusz Trempała Pojmowanie ROZWOJU Pojęcie ROZWOJU Cechy zmian ROZWOJOWYCH 31 XI 2,2. Rodzaje zmian ROZWOJOWYCH zmiany ontogenetyczne Czas i zakres występowania zmian Klasyfikacja uogólniająca Mikro-i makroskopowe MODELE przebiegu zmian ROZWOJOWYCH Mikro-i makrorozwde poziom makroskopowy poziom mikroskopowy W kierunku Ogólnego modelu przebiegu zmian ROZWOJOWYCH Indywidualny Charakter zmian ROZWOJOWYCH Relacyjność zmian ROZWOJOWYCH Podsumowanie MECHANIZM ZMIANY ROZWOJOWEJ 50 Janusz Trempała 3,1. Natura a Kultura dziedziczenie i dojrzewanie środowisko i nabywanie doświadczeń Genèse a środowisko odziedziczalność Cech zachowania Genèse a środowisko w dostarczony życia ludzkiego współdziałanie genów i Środowiska w dostarczony życia w kierunku Ogólnego modelu wyjaśniania zmian ROZWOJOWYCH rozww jako Funkcja ogólnej II rozwf jako funkcjonowanie w procesie zmian o charakterze adaptacyjnym neorealizm w la recherche Spock Ogólnego modelu Rozwoju Podsumowanie 69 1) liniowy (mechanistyczny Model BADAWCZY)-przyczyną zmian ROZWOJOWYCH jest Wpływ otoczenia na jednostkę; warunkiem zmian jest Dojrzałość wewnętrzna organizmu; zmiana à nieprawdę i płynne kumulowanie doświadczeń. Zmiany mają Charakter wielkościowy je progresywny-Stare struktury przekształcają się w Nowe. 2 VI spis treści 4. TEORIE ROZWOJU PSYCHICZNEGO 71 Hanna Liberska 4,1. Klasyfikacje teorii Rozwoju psychicznego Wybrane teorie i koncepcje Rozwoju człowieka teorie psychoanalityczne teorie behawiorystyczne i uczenia się teorie poznawcze teorie etologiczne Podejście humanistyczne Podejście Socjologiczne Podejście ekologiczne Podejście kontekstualno-dialektyczne Koncepcje Rozwoju człowieka w Polskiej literaturze psychologicznej Koncepcja strukturacji i restrukturacji doświadczenia Tyszkowej Koncepcja Rozwoju Aktywności Przetacznik-Gierowskiej Koncepcja Rozwoju w cyklu życia indywidualnego Niemczyńskiego Temporalny modèle Rozwoju Trempały Funkcjonalna koncepcja Rozwoju Porębskiej Biograficzna koncepcja Rozwoju człowieka Pietrasińskiego Koncepcja osobowości rozwojowej Obuchowskiego Podsumowanie BADANIE ROZWOJU PSYCHICZNEGO CZŁOWIEKA 127 Janusz Trempała i Marian Olejnik 5,1. Podejścia Badawcze w psychologii rozwojowej Podejście skoncentrowane na zmiennych vs.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.