Lidmaatschap

Tijdschrift voor leden: Avontuurlijke Klassiekers

De NRS kent Donateurs en Begunstigers. Zij worden via het tijdschrift ‘Avontuurlijke Klassiekers’ over de evenementen geïnformeerd. Aan de evenementen kan alleen door Begunstigers, Donateurs en hun huisgenoten of introducés (gastrijders) worden deelgenomen.
Op verzoek krijgt u een gratis informatiepakket toegestuurd. Dit pakket bevat een recente aflevering van het tijdschrift, alsmede het programma en inschrijfformulier voor de eerstvolgende grote evenementen.

NRS Donateurs (€ 45,00 per jaar)

Als donateur krijgt u forse korting op de inschrijfgelden (u betaalt géén begunstigers-toeslag). Daarnaast heeft u andere voordelen, zoals gegarandeerde acceptatie tijdens voorinschrijving voor de evenementen.
Co-equipiers behoeven niet afzonderlijk begunstiger of donateur te worden, tenzij zij de NRS-informatiebulletins en het tijdschrift ‘Avontuurlijke Klassiekers’ zelf ook toegezonden willen krijgen.

NRS Begunstigers (€ 25,00 per jaar)

Wilt u wél over de NRS activiteiten geïnformeerd worden, maar verwacht u niet aan de evenementen deel te gaan nemen? Dan kunt u Begunstiger worden. U krijgt dan alle bulletins en tijdschriften toegezonden, en kunt eventueel (tegen een toeslag) alsnog aan de evenementen deelnemen. Voor verzending aan adressen buiten Nederland dient men Donateur te worden i.v.m. de hoge portokosten.

Betalen en opzeggen

Jaarlijks ontvangen de Donateurs en Begunstigers automatisch een acceptgiro ter verlenging van hun lidmaatschap. Statuswijzigingen zijn op ieder moment mogelijk. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan verzoeken wij u om dit uiterlijk in de loop van januari formeel aan ons door te geven.